วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
เรียน    ท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูลทุกท่าน

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.31 น. ทางบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ได้รับแจ้งถึงการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ในการเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเมื่อทราบเรื่อง บริษัทฯได้มีการดำเนินการปิดการเข้าถึงของข้อมูลที่ผิดปกติในทุกช่องทางทันที

          หลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของการเข้าถึงข้อมูล จากผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ พบว่า มีการเข้าถึงชุดข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ของท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูลบางส่วน รวมถึงข้อมูลของพนักงานบางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน และข้อมูลอ่อนไหวใดๆ ของท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูลที่ถูกเข้าถึงในเหตุการณ์นี้

          เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง บริษัทฯ ขอให้ท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูล ระวังการติดต่อทางโทรศัพท์ที่มีลักษณะน่าสงสัย เพื่อหวังข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการติดต่อ เพื่อขอข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้าแต่อย่างใด 

          เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก ทางบริษัทได้ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล จากภายนอกทั้งหมด และดำเนินการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน โดยเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขออภัยด้วยใจจริงสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ และบริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน โปรดมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่า เหตุการณ์นี้จะไม่มีเกิดขึ้นอีกในอนาคต ในกรณีมีข้อสงสัย ขอให้ท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูล ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด อีเมล์ : dpo@mistine.co.th


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
และขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ติดติดตามเรา
COPYRIGHT © 2020 Better way (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.