เกี่ยวกับ Friday
รู้จักฟรายเดย์
* บริหารและดำเนินการภายใต้ธุรกิจบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือในนามบริษัท "มิสทิน" (บริษัทขายเครื่องสำอางค์ขายตรงอันดับ 1 ของไทย)
* มีอาคารสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 30 ไร่
* ดำเนินธุรกิจในด้านของผู้ขายสินค้าผ่านทางแค็ตตาล็อก
* มีสาวมินทินและสมาชิกฟรายเดย์เป๋นสื่อกลางในการให้บริการสั่งซื้อสินค้า
* สร้างสรรค์ความสะดวกสบาย ด้วยบริการให้กับผู้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา
* รวบรวมสินค้านานาชนิดกว่า 10,000 รายการ
* สินค้าหลากหลายตอบสนองความพอใจของลูกค้า
* สามารถเลือกซื้อสะดวกทุกที่ ทุกเวลา
* มีการรับประกันความพอใจในสินค้า ยินดีรับคืนหากสินค้าไม่เป็นที่พอใจ
* สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ในการด้านการสื่อสารข้อมูล เพื่อประโยชน์สำหรับผู้สนใจ/สาวมิสทิน/สามาชิกฟรายเดย์ติดติดตามเรา
COPYRIGHT © 2020 Better way (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.